Lekcja 6.Procedury i funkcje

Procedury składowe PL/SQL

Zamiast tworzyć bloki anonimowe możemy użyć procedur składowych. Jeśli często korzystamy z jakieś operacji warto zaszyć ją w procedure, pozwoli to na wieloktornie jej wykorzystywania w naszym kodzie i nie tylko. Ciałem procedury może być dowolna instrukcja poza poleceniem wybierającym SELECT.


PROCEDURE nazwa [ ( parametr [,parametr,...]) ] IS
[ deklaracje lokalne ]
BEGIN
instrukcje wykonywalne
[ EXCEPTION
obsługa sytuacji wyjątkowych ]
END [ nazwa ];

Przykład

CREATE or REPLACE PROCEDURE duze_l
IS
BEGIN
UPDATE t_dane SET nazwisko= UPPER(nazwisko)
end;

Funkcje w PL/SQL

Przykład

CREATE FUNCTION policz(wartosc as NUMBER)
RETURN INT
IS
ile INT
BEGIN
SELECT COUNT(Id) INTO ile FROM t_dane
RETURN ILE;
end;

SQL-KURSY.pl poleca:

Rozpocznij kolonizacje egzoplanety

Książki
ksikaksikaksikaksikaksika

Copyright 2010-2011 Mariusz Kujawski adres mariuszhk@op.pl

obob ob

Valid HTML 4.01 Transitional