Lekcja 5.Modyfikacja danych w PL/SQL (ORACLE)

Wstawianie wierszy

Polecenie INSERT służy do wstawiania nowych wierszy do tabeli:


INSERT INTO nazwa_tabeli [(lista_kolumn)]
VALUES (lista_wartości);

Przy wstawianiu do wszystkich kolumn tabeli nie musimy podawać listy kolumn, ale wtedy musimy wartości wprowadzać w takiej kolejności, jaka w tabeli. Z tego względu, aby uniezależnić się od późniejszych modyfikacji tabeli bezpieczniej jest podawać listę kolumn w klauzuli INSERT INTO.


Przykład
INSERT INTO t_dane (id, stanowisko, miasto)
VALUES (50, 'menager', 'warszawa');

lub
INSERT INTO t_dane (id, stanowisko, miasto)
SELECT 50, 'menager', 'warszawa' ;

Polecenie UPDATE

Do zmiany zawartości wierszy służy polecenie UPDATE.


UPDATE nazwa_tabeli [alias]
SET kolumna = { wyrażenie | podzapytanie }
[ , kolumna= { wyrażenie | podzapytanie } ...]
[ WHERE warunek ];

Przykład


UPDATE t_dane
SET imie='Adam'
kwota='3500'
WHERE id=20;

Usuwanie wierszy

Polecenie DELETE

Do usuwania wierszy z tabeli służy polecenie DELETE.

DELETE [FROM] tabela
[ WHERE warunek ];

Warunek w klauzuli WHERE określa, które wiersze będą usunięte.
Przykład
DELETE FROM emp
WHERE job='MANAGER';

Usuwane są całe wiersze nie pojedyńcze komórki!

SQL-KURSY.pl poleca:

Rozpocznij kolonizacje egzoplanety

Książki
ksikaksikaksikaksikaksika

Copyright 2010-2011 Mariusz Kujawski adres mariuszhk@op.pl

obob ob

Valid HTML 4.01 Transitional