Lekcja 2.Grupowanie w języku sql odbywa się za pośrednictwem klauzuli GROUP BY.

SELECT sum(placa), dzial
FROM
t_dane
group by dzial

Funkcja sum w tym przypadku sumuje pensje pracowników po dziale. Pamiętać należy, że w sql w klauzuli GROUP BY musi się znajdować kolumna(kolumny) po których następuje agregacja.

Opis Funkcji w ORACLE

  • Sum - suma
  • AVG - średnia
  • MAX, MIN - maximum i minimum
  • VARIANCE - warincja
  • STDDEV - odchylenie standardowe
  • count - zlicz

Należy pamiętać że funkcja count(*) zlicza wszystkie wartości łącznie z NULL

UWAGA: NULL i "0" to nie to samo, więc 0+null = null

Na liście wyboru klauzuli SELECT mogą występować tylko i wyłącznie nazwy kolumn, które są przedmiotem działania klauzuli GROUP BY, chyba, że występują one jako argument funkcji grupującej.

W przypadku zapytań agregujących w sql możliwe jest również filtrowanie słóży do tego HAVING

SELECT sum(placa), dzial
FROM
t_dane
group by dzial HAVING sum(placa) > 12000

Kolejność

Wymagany porządek klauzul jest następujący:

1. SELECT lista wyrażeń
2. FROM tabela
3. WHERE warunek selekcji wierszy
4. GRUOP BY warunek sortowania
5. HAVING warunek selekcji grup
6. ORDER BY wyrażenia

SQL-KURSY.pl poleca:

Rozpocznij kolonizacje egzoplanety

Książki
ksikaksikaksikaksikaksika

Copyright 2010-2011 Mariusz Kujawski adres mariuszhk@op.pl

obob ob

Valid HTML 4.01 Transitional